«Конкурс молодых художников государств-участников СНГ «В меня вместятся оба мира…» - 2019»

«Конкурс молодых художников государств-участников СНГ «В меня вместятся оба мира…» - 2019» проводится Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики в соответствии распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об объявлении в стране 2019 года «Годом Насими» и при финансовой поддержке Межгосударственного Фонда Гуманитарного Сотрудничества (МФГС). image01

Цель проекта заключается в продвижение идеи ценности многообразия культур и содружества, поддержке творчества молодежи, обеспечение доступа широкому числу творческой молодежи, популяризации интернета в качестве средства общения в различных областях культуры и искусства.

Проект нацелен на повышение интереса и популяризацию культуры и искусства среди подростков и молодежи стран СНГ, создание мотивации, стимулов и условий для получения новых знаний и навыков в этих сферах.

В конкурсе приняли активное участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Эстонии и Турции. Более 2000 участников представили свои работы для участия в конкурсе, 100 из которых были отобраны жюри для показа на выставке. Согласно решению жюри, победители конкурса были определены в 4 номинациях (живопись, графика, скульптура, а также фотография, компьютерная графика и инсталляция).

Первое место в номинации живопись, графика и скульптура занял - Шакен Акылбек (Казахстан), второе место - Ашуралиев Мухаммед (Таджикистан) и Гизем Целикер (Турция), третье место - Пономарова Антанина (Беларусь) и Бахишзаде Дениз(Азербайджан),

Первое место в номинации фотография - Никольская Наталья (Россия), 2 место - Манеа Ион (Молдова), 3 место - Баттал Онур (Турция), image01

Первое место в номинации компьютерная графика - Ризванов Джамиль (Азербайджан), 2 место - Манеа Ион (Молдова), 3 место - Темниченко Варвара (Россия),

Первое место в номинации инсталляция получил - Манеа Ион (Молдова), 2 место - Микитич Мария (Молдова), 3 место - Васильева София (Россия).

Нариманлы Сархан (Азербайджан) был номинирован на поощрительный приз за «Лучшее выражение идеи», а место в номинации «Лучшее техническое решение» - получила Юлия Игнатова (Россия).

Согласно условиям конкурса, участники были приглашены в Баку. Церемония открытия мероприятия в столице и награждение победителей состоялись в Хатаинском арт-центре в г. Баку 3 октября 2019 года в 16.00.

Оргкомитет Конкурса

>>>ФОТОГРАФИИ МЕРОПРИЯТИЕ>>>
>>>ВИДЕО МЕРОПРИЯТИЕ>>>

«MDB iştrakçı dövlətlərinin gənc rəssamları arasında «Məndə sığar iki cahan...» - 2019» adlı internet müsabiqə

«MDB iştirakçı dövlətlərinin gənc rəssamları arasında «Məndə sığar iki cahan...» adlı internet müsabiqə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2019-cu ilin ölkədə "Nəsimi ili" elan edilməsi ilə bağlı Sərəncamına əsasən, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı və Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmişdi. image01

Layihənin əsas məqsədi mədəni müxtəliflik dəyərləri ideyasının təbliğ edilməsi, MDB məkanında gənc istedadların aşkar edilməsi və onların yaradıcılıqlarının inkişaf etdirilməsi, müsabiqə və regional sərgilərin keçirilməsi yolu ilə yaradıcı gənclərin geniş kütləsinə öz yaradıcılıqlarını nümayiş etdirmək imkanının verilməsi, vizual incəsənət və internet imkanlarından istifadə etməklə məşhur Azərbaycan filosofu və şairi İmaməddin Nəsiminin yaradıcılığına diqqətin artırılması idi.

Müsabiqədə Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Özbəkistan, Gürcüstan, Türkmənistan, Estoniya və Türkiyənin nümayəndələri fəal iştirak etdilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün 2000-dən çox iştirakçı öz işini təqdim etmiş, onlardan 100 əsər münsiflər heyəti tərəfindən müsabiqənin yekunlarına həsr olunmuş sərgidə nümayiş etdirilmək üçün seçilmişdi. Münsiflər heyətinin seçiminə əsasən müsabiqənin 4 nominasiya üzrə (rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq; foto; kompyuter qrafikası; instalyasiya) qalibləri müəyyən edilmişdi.

Belə ki, rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq nominasiyası üzrə I yer – Şaken Akılbek (Qazaxstan), II yer – Aşurəliyev Məhəmməd (Tacikistan) və Gizem Çeliker (Türkiyə), III yer – Ponomarova Antonina (Belarusiya) və Baxışzadə Dəniz (Azərbaycan),

Foto naminasiyası üzrə I yer – Nikolskaya Natalya (Rusiya), II yer – Manea İon (Moldova), III yer – Battal Onur (Türkiyə),

Kompyuter qrafikası üzrə I yer – Rizvanov Cəmil (Azərbaycan), II yer – Manea İon (Moldova), III yer – Temniçenko Varvara (Rusiya), image01

İnstalyasiya nominasiyası üzrə I yer – Maneo İon (Moldova), II yer – Mikitiç Mariya (Moldova), III yer – Vasilyeva Sofiya (Rusiya) qazandı.

Bundan əlavə, “İdeyanın ən yaxşı ifadəsi” nominasiyasında Nərimanlı Sərxan (Azərbaycan) və “Ən yaxşı texniki həll” nominasiyasında İqnatova Yuliya (Rusiya) yer almışlar.

Müsabiqənin şərtlərinə əsasən qaliblərin Bakıya səfəri təşkil olunmuşdu. Paytaxtda baş tutan tədbirin sərgisinin açılışı və qaliblərin mükafatlandırma mərasimi 03 oktyabr 2019-cu il tarixdə saat 16.00-da Bakı şəhərində Xətai Sənət Mərkəzində baş tutmuşdu.

Təşkilat Komitəsi

>>>TƏDBİRİN FOTOLARI>>>
>>>TƏDBİRİN VİDEOSU>>>

живопись, графика, скульптура

Жи́вопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на поверхность. Существует пять видов живописи: станковая, монументальная, декоративная, театрально-декоративная, миниатюрная. К станковой живописи относят в основном...

Далее »

фотография

Фотогра́фия — технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью фотоматериала или полупроводникового преобразователя. В отличие от некоторых других языков, в русском слово «фотография» используется только применительно...

Далее »

компьютерная графика

Компью́терная гра́фика (также маши́нная графика) — область деятельности, в которой компьютеры наряду со специальным программным обеспечением используются в качестве инструмента, как для создания (синтеза) и редактирования изображений, так и для оцифровки...

Далее »

инсталляция

Инсталляция (англ. installation — установка, размещение, монтаж) — форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных готовых материалов и форм (природных объектов, промышленных и бытовых предметов...

Далее »

Искусство в Азербайджане

Азербайджанский народ, являющийся одним из наиболее древних народов мира, по праву гордится своими историческими памятниками материальной культуры, своей богатой литературой, искусством и музыкальной культурой.

Далее »