Faxtiyev İsmayıl

Год рождения: 1997
Место проживания:İsmayıllı şəhəri
Гражданство: Azərbaycanlı
Образование:
SDU tarix müəllimi( fərqlənmə)
Выставки:
Bir çox respublika sərgilərində iştirak etmişəm, iki fərdi rəsm sərgim olub.

"Sığmazam"

Год создания: 2019
Формат:30x50 (cм)
Материалы: Kağız , akrilik boya
Номинация: Живопись
Краткая концепция:
Öz təxəyyül gücüm və ideyalarım əsasında mərkəzə mənəm həq yazısı, 4 tərəf 4 istiqamət və 4 fəsil, göy və yer, ay və günəş, yıtıcı və ot yeyən, səma və dəniz, ay tutulması və günəş batması, insanın yüksəlişi və milli nağışlar. Birləşən və ələlənən ağac kökləri. Məndə sığar iki cahan mən bu cahana sığmazam.

"Sidhartha"

Год создания: 2021
Формат:30x60
Материалы:Kağız , akrilik boya
Номинация: Живопись
Краткая концепция:
Öz təxəyyül gücüm, ideyalarım və oxuduğum əsərlərin əsasında “Sidhartha” adlı əsərim.
Əsərdə: Yaradan canlıların içinda ən güclü və ən zəngin varlığ olaraq İnsanı yaradıb.Biz insanlara düşündüyümüzdəndə qat qat çox güc və sərvət verilib
Sadəcə müşahidə etməklə sadəcə müşahidə ilə bunu görmək,anlamaq və duymaq olar. Həyat dövr edir, bu dövrdə sadəcə vaxt keçirmək deyil yaşamaq lazımdır. Ruhunu bir cismdən digərinə, bətdən məyvəyə, meyvədən tuma, tumdan tormağa və torpağdan suya keçirmək lazımdır. Axı hər sey sudan formalaşıb. Suyu və ətrafını müşahidə edib düzgün zamanda enerji ötürə bilsən ruhun əlbətdə daimi yaşayacaqdır...Daxilindəki və ətrafında kı dünyanı sez, gec olmamış sez...

"Kushim"

Год создания: 2021
Формат:30x60
Материалы:Kağız , akrilik boya
Номинация: Живопись
Краткая концепция:
Öz təxəyyül gücüm, ideyalarım və oxuduğum əsərlərin əsasında “Kushim” adlı əsərim.
Əsərdə:
21 obraz, 19 mif ,
41 Din simvolu ,
Dünya, İptidai , İbrahimi, Dharma, Ənənəvi Uzaq Şərq dinlərinin simvolları,
Misir heroqlifləri,
Qədim Türkcə və Əski Əlifbaca bir sıra yazılar, 26 rəng,
Ümumilikdə 3000 ə yaxın , Türk damğaları, möhürlər, nişanələr və simvollar işlənmişdir.
Kushim dünyada tapılmış ilk insan adı olduğu düşünülür. Mərkəzdəki Qautamanı Kushimlə eyniləşdirdim. Düşünürəm ki, Qautama ( Budda) da Kushimdənfərqli olaraq tarixdə deyil, cəmiyyətdə özünü taparaq adını qoymuş ilk insanlardandır.