Nəcəfov Şahin Abbas oğlu

Год рождения: 12.11.1992
Место проживания: Şamaxı şəhər AŞ.Məmmədağa küç ev 10D3
Гражданство:azərbaycanlı
Образование: Azərbaycan Rəssamlar Akademiyasının nəzdində İncəsənət Kolleci (Ə.Əzimzadə) "Çin uşaqların gözü ilə" və "Yunanıstan uşaqların gözü ilə", "Ekologiya uşaqların gözü ilə" sərgilərində

«İnsanın yüksəlişi»

Год создания: 2019
Формат:
Материалы: Kətan yağlı boya
Номинация: rəngkarlıq
Краткая концепция:
İnsan hər şeydir, hətda kainatda insanın bir üzvüdür. İnsanın nəyinki dünyaya hətda kainata da sığmaz. Tablonun sağ tərəfindən xəbərdarlıq və xeyirxahlıq, sol tərəfində isə sonsuz kainatın insanın bir üzvü olmasıdır.