Sərkərzadə Ülfət Nazim oğlu

Год рождения: 1995
Место проживания:Zərdab rayonu . Z.Bəkirov ev 33
Гражданство: Azərbaycanlı
Образование: Orta təhsilli,RGİİ – nin təşkil etdiyi əl işləri və rəsm işlərinin sərgisindən.

«Ən-Əl-Həq»

Год создания: 2019
Формат:210×297
Материалы:Jpeg
Номинация: Kompyuter qrafikası.
Краткая концепция:
Nəsimi daima Haqqu-Təala insan oğlu özüdür deyərdi. Fotoda göründüyü kimi Nəsimi Allahın adını hər şeydən uca və ağır tutmuşdur.Çün ki, Allahın haq-ədaləti yeri və onun içində olan hər şeyi əhatə edir.